SAMURAI TRADER

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO FOREX CHUYÊN SÂU

NHỮNG GÌ BẠN SẼ ĐƯỢC NHẬN KHI THAM GIA
SAMURAI TRADER


  • chương trình Coaching 1 năm :  " Hành Trình 1.000.000 Dollar " Trị giá : 5000$ 
  • Tham gia khóa học chuyên sâu trong vòng 1 NĂM (1 tháng học 2 ngày thứ 7 và chủ nhật của tuần thứ 3 trong tháng ) trị giá : 2500$
  • Tặng 1 NĂM dịch vụ copy lệnh từ chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn trị giá : 1800$.
  • Miễn phí 3 THÁNG Live Trading tại văn phòng từ 10h đến 18h trị giá : 300$
  • Được hỗ trợ tín hiệu, kiến thức từ chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn trong 1 NĂM. Trị giá : 700$
  • Được tham gia các khóa học : Giao dịch theo sóng, bám trend, tâm lý giao dịch.
  • Tặng khóa học Kimono Trader Online trị giá : 89$
  • Tặng Khóa Học Sumo Trader Trị Giá : 300$
  • Tặng khóa học Samurai Trader Online trị giá :1500$
>